IBU PEJABAT

Hubungi Kami

Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Pengurusan Acara dan Inovasi

Aras 34,
Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Tel : 03-89115679 / 5680 / 5684 / 7894
Faks : 03-89115678
E-mel : [email protected] / [email protected]
Jawatankuasa Media dan Publisiti
Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2018
Aras 10, Bahagian Media dan Komunikasi Korporat
Jabatan Penerangan Malaysia
Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Tel : 03-89117381
Faks: 03-89117544 / 7525
[email protected]